Vikingene i utferd

Linker til sider og artikler om vikingenes utferdstrang og hva det førte til:

ØSTOVER:

Norske vikinger kjøpte persisk silke

EUROPA:

Vikingene var mer sosiale og «siviliserte» enn tidligere antatt.

Vikinghavn i Irland bekreftet gjennom datering.

Vikingenes tinghaug funnet i Dublin.

Hodene til 51 halshugde vikinger funnet i England. Litt ned på siden

Vikingene var langt mer enn bare røvere og voldtekstforbrytere

Spennende skattefunn i Cumbria

Portable Antiquities Scheme and the Treasure Act 1996 – registrering og belønning av funn gjort av menigmann har båret utrolige frukter.

Vikingenes tinghaug i skogen til Robin Hood skal undersøkes.

Vikingene i Wales

OVER ATLANTEREN:

Spor etter enda et vikingbesøk i Vinland?

Folk på Færøyene før vikingene.

Var det solsteinen som gjorde det mulig for vikingene å navigere til Amerika?

Motivene for vikingenes utferdstrang mot vest.

Reklame