Vikingene til sjøs

Enda en vikingskipskopi bygges i Roskilde 

Bevaring av funnene forbundet med Osebergskipet

Musene fulgte med vikingene.